Roulette Systemer

Roulette spillet har været yndet og elsket lige siden tidernes morgen. Spil har alle dage været en yndet beskæftigelse blandt mennesker, og den klassiske roulette har igennem århundreder lokket mennesker til casinoerne rundt om i verden. Nogen har spillet med stort held, andre med knapt så meget held, og helt andre har tabt alt. Måske netop på baggrund af de mange tab har kloge hoveder igennem tiden sat sig ned for at udregne et system, hvormed man kunne højne sine vinder-chancer på rouletten. Adskillige roulette systemer har derfor set dagens lys igennem de seneste mange hundrede af år, og vi har her samlet en liste af de mest gangbare og mest populære, som er dukket op for at blive. Vi beskriver og analyserer disse roulette strategier her i denne guide.

Forskellige Roulette systemer og strategier

Der findes flere forskellige roulette systemer og roulette strategier, for det har for nogle mennesker nærmest været en besættelse at regne sig frem til det bedste roulette system eller den bedste roulette strategi for at kunne vinde over casinoet i det lange løb. Der findes et utal af roulette systemer, men vi mener at vi her har kogt listen ned til de mest interessante, således at du her får en liste over de roulette systemer, der forventes at være de bedste vinder-muligheder på. De følgende Roulette strategier eller systemer er:

 • Martingale systemet
 • Paroli systemet eller ‘Omvendt Martingale’
 • D’Alembert systemet
 • Fibonacci systemet
 • Labouchere strategien
 • James Bond strategien
 • Red Bet
 • Kolonne strategien
 • One Hit Miracle strategien
 • The Memory Game strategien
 • Pivot systemet

Martingale systemet

Martingale Roulette Strategy
MARTINGALE

Martingale systemet er nok det mest kendte og mest populære af alle de mange roulette systemer, som er dukket op igennem tidens løb. Martingale systemet (eller Mayer systemet som det også kaldes) er et enkelt system, der dog kræver en god bankroll i det lange løb. Som udgangspunkt handler det om udelukkende at spille på de simple udfald såsom rød eller sort, høj eller lav eller lige eller ulige. Det er vigtigt, at det kun er de simple væddemål man spiller på, for det er netop hovedessensen af systemet. Selve metoden eller idéen bag Martingale systemet består så derefter i selve din indsats. Du vælger fra start din minimums-indsats som altid er den samme. Vinder du det første bet, vil du på næste bet placere præcist samme indsats-størrelse. Taber du derimod dit første bet skal du fordoble din indsats på det efterfølgende bet. Vinder du så på dit andet bet (med den fordoblede indsats) skal du så vende tilbage til minimums-indsatsen på dit næste bet igen. Det hele handler om at du for hvert tab skal fordoble din indsats-størrelse indtil du er så heldig at ramme dit bet igen.

Der er ingen tvivl om at det her system er det, der indtil videre har bragt den største succes til spillerne igennem tiden, men det kan i sidste ende være en ganske krævende fornøjelse rent økonomisk. For man skal huske på at rouletten er et tilfældighedsspil og at der sagtens vil kunne forekomme lange uheldige perioder. Jo længere din tabende periode er, desto dyrere bliver hvert bet. Og man skal ikke ret langt ud i rækken af tabende bets, før indsatsen kræver en endog ret stor tegnebog. Leger vi med tanken om at dit minimum bet er på 100 kroner, så vil du efter bare ti tab i træk skulle diske op med en indsats-størrelse på over 50.000 kroner. I det lange løb giver systemet mening, men det kræver en ekstremt stor bankroll, og det er, når alt kommer til alt, ikke sjældent at man løber ind i stimer af tab over 5-10 runder i træk.

Paroli systemet eller en ‘Omvendt Martingale’

Paroli Roulette Strategy
PAROLI

Paroli systemet minder præcist om Martingale systemet, med den undtagelse at det er helt omvendt. Derfor har dette roulette system også fået navnet ‘Omvendt Martingale’. Grunden til at det hedder en omvendt Martingale er fordi Paroli systemet på sin helt egen måde netop vender Martingale systemet på hovedet. Hvor Martingale systemet handler om at du skal fordoble din indsats for hver gang du taber et bet, så skal du i Paroli systemet fordoble din indsats for hver gang du vinder et bet. Præcist som i Martingale systemet handler den her roulette strategi om at spille udelukkende på simpe udfald som rød eller sort, lige eller ulige og lignende. Hvis vi eksempelvis siger at du spiller for 10 kroner pr bet, så skal du, hvis du vinder dit første bet, øge din indsats til næste bet til ialt 20 kroner. Vinder du igen, skal din næste indsats være 40 kroner. Og når du så taber første gang, skal du vende tilbage til din udgangs-betstørrelse på 10 kroner. Set i forhold til Martingale systemet er Paroli et roulette system som slet ikke bliver så dyrt i længden som Martingale systemet. Det er på sin helt egen måde en betryggende ting at vide, at det her roulette system ikke ender med at ruinere dig på kort tid, hvis du har en længere stime med tab og uheld.

D’Alembert systemet

D’Alembert systemet er opkaldt efter den franske matematiker, fysiker og filosof Jean-Baptiste le Rond d’Alembert. D’Alembert systemet er inspireret af Martingale systemet og minder på sin vis en hel del om det. Dog er den største forskel, at man i D’Alembert systemet ikke går så aggressivt til værks som i Martingale systemet. Missionen er stadig at spille på simple udfald som rød/sort, lige/ulige og du skal stadig vælge en fast begynder-sum, som man altid vender tilbage til hver gang man vinder. Forskellen mellem de to systemer er dog, at man i D’Alembert systemet kun øger sin indsats-størrelse med en enhed pr tab, hvor man i Martingale systemet fordobler hele sin indsats. Det betyder altså at man ikke når op på et svimlende indsats-beløb så hurtigt i D’Alembert som i Martingale-systemet i tilfælde af en lang stime af tab. Det er et mere håndgribeligt og mindre aggressivt roulette system for de fleste ‘dødelige’ mennesker.
Et eksempel på et D’Alembert spil kunne være at man starter med 10 kroner pr indsats. Taber man det første bet skal man så lægge en enhed (1 krone) oveni næste runde, således at indsats-størrelsen på næste bet er på 11 kroner. Taber man på ny, lægges endnu en enhed oveni, således at indsatsen dermed er 12 kroner. Og sådan fortsætter man med at lægge en krone i hver gang indtil man vinder.

Fibonacci systemet

Fibonacci systemet er et voldsomt gammelt system som kan dateres godt 700 år tilbage i tiden. Der er tale om en roulette strategi som minder en del om Martingale og D’Alembert systemet i og med at man øger sin indsats for hver gang man taber. Men hvor Martingale systemet fordobler indsatserne for hvert tab og D’Alembert systemet øger en enhed hver gang, så er forøgningen af indsatser i Fibonacci systemet en anelse mere kompliceret, omend stadig nemt at gå til. Der er en speciel udregningsmetode hæftet til din indsatsforøgelse i dette roulette system. Forøgelsen skal følge en bestemt talrække, der er bestemt af summen af den nuværende indsats lagt sammen med den forudgående indsats. Lad og sige at start-indsatsten er på 1. Taber du, så skal du spille for 1+1 krone, som så er 2 kroner. Taber du også dette bet skal du spille for 2 kroner + 1 krone (= den nuværende indsats-størrelse + den forudgående indsats-størrelse). Taber du også dette bet skal du spille 3 kroner + 2 kroner (= den nuværende indsats-størrelse + den forudgående indsats-størrelse). Med andre ord skal du altså fortsætte med at lægge den nuværende indsats-størrelse til den foregående indsats-størrelse indtil du vinder. Men her kommer så også en forskel fra Martingale og D’Alembert systemet, for når du vinder i disse systemer skal du vende tilbage til dit allerførste mindstebet. Men i Fibonacci systemet skal du kun gå to rækker tilbage i din indsats-række og altså ikke helt tilbage til dit første minimums-indskud. Præcist som i Martingale og D’Alembert systemet handler det om at spille udelukkende på simple udfald som rød/sort og lignende. Fibonacci systemet er en roulette strategi som i det lange løb ikke kræver nær så stor en bankroll som det mere aggressive Martingale system.

Labouchere systemet

Labouchere systemet er lidt anderledes end de førnævnte roulette systemer i den her guide. Systemet er også kendt under navne som ‘Cancellation System’, ‘Split Martingale’ og ‘American Progression´. Det er opkaldt efter Henry Labouchere som udtænkte sin helt egen plan for at øge gevinstmulighederne på den klassiske roulette. I Labouchere systemet skal man på forhånd sætte sig for hvor mange penge man ønsker at vinde og dermed også hvor mange indsatser du ønsker at bruge på det. Det handler om at være både praktisk og ekstremt organiseret for at få det her roulette system til at fungere. Ønsker du eksempelvis at vinde 100 kroner skal du dele dette beløb op i fem grupper af summer. Eksempelvis 15-20-30-20-15. Ved første bet skal du tage den første og den sidste gruppe af summer; her 15 og 15 og lægge sammen og spille som et totalt bet. Altså med andre ord skal der spilles for 30 kroner. Vinder du, skal du slette summerne fra listen, så din liste af summer nu hedder 20-30-20. Ved næste bet gør du det samme som i første bet: du tager yder-summerne i rækken og lægger sammen: her 20 kroner + 20 kroner og ender altså her med et bet på 40 kroner. Vinder du også her skal du så satse sidste tilbageværende sum i rækken: 30 kroner. Alt i alt skulle disse kombinationer af bets ende med at give dig en samlet gevinst på 100 kroner, såfremt du vinder alle bets som placeres.
Præcist som på Martingale systemet er det her i Labouchere systemet en nødvendighed at man spiller udelukkende på de simple udfald såsom rød/sort, lige/ulige og lignende.

James Bond strategien

James Bond strategien låner lidt fra forskellige roulette systemer men er ret enkel i sin udformning. For at kunne spille denne roulette strategi skal du bruge 200 kroner. De 200 kroner skal fordeles strategisk udover ikke blot simple udfald men også mere komplekse kombinationer. Du skal placere 140 kroner på de høje tal (19 til 36), 50 kroner på de seks numre fra 13 til og med 18 og 10 kroner på nummer 0 som fungerer som en slags sikkerhedsbet. Hvis du rammer et tal mellem 19 og 36 vil du have 80 kroner i overskud. Rammer du et af tallene fra 13 til og med 18 vil du have 100 kroner i overskud og hvis 0 dukker op vil du have 160 kroner i overskud. Bemærk at du i denne strategi ikke har spillet på tallene 1 til og med 12. Kommer et af disse tal ud vil du have tabt. Og sker det, vil den førnævne Martingale mekanisme blive sat i kraft. Der skal altså herefter fordobles i indsatser.
Med James Bond strategien kan man ret hurtigt vinde en større sum penge, så systemet er beregnet til at man trækker sig, så snart den store gevinst kommer, istedet for at man fortsætter.

Red bet strategien

Red bet strategien er et roulette system der slet og ret går ud på at spille en farve. Det kunne være rød som sort. Det handler blot om at man holder sig til en farve og fortsætter med at spille på den. Systemet er ikke så økonomisk krævende som Martingale systemet, da man ikke skal ud i større aggressive fordoblinger hele tiden. I red bet systemet skal du eksempelvis spille 5 kroner på rød. Du fortsætter med at spille 5 kroner på rød indtil du taber to gange i træk. Når du har tabt to gange i træk skal du fordoble din indsats og spille 10 kroner for hvert bet. Dette bliver du ved med indtil du vinder to gange i træk. Sker dette, skal du så sætte din indsats ned til 5 kroner igen. Indtil at du så eventuelt taber to gange i træk igen. Sådan fortsætter redt bet strategien op til eksempelvis en indsats på 50 kroner. Du kan også vælge at sætte et ekstra 0 bag din indsats-størrelse. Det hele handler om hvor stor din bankroll er. Dog er det her system ikke så pengekrævende som Martingale systemet.

Kolonne strategien

Stort set alle strategier og systemer handler mest af alt om spil på de simple udfald som rød/sort, lige/ulige og høj/lav. Men kolonne strategien tager hele system-tanken med ind på de mere komplekse kombinations-væddemål. Istedet for at spille på 50/50 udfald skal du her spille på kolonner af tal eller dusiner for den sags skyld. Der er altså tale om talrækker i klynger på eksempelvis selve roulette-hjulet. Præcist som med Fibonacci systemet følger kolonne systemet en fast talrække af indsatser, som skal følges nøje for hvert tab man støder ind i. Man skal altså hele tiden øge sin indsats hver gang der tabes, og det kan i sidste ende godt blive en dyr fornøjelse. Så det er et system der kræver en vis bankroll.

One Hit Miracle strategien

One Hit Miracle strategien eller One Hit Wonder strategien som den blandt andet også kaldes er et ekstremt enkelt og simpelt roulette system. Det handler, modsat alle andre systemer, ikke om at spille på enkle 50/50 udfald, men istedet at spille på det absolut sværeste udfald: et enkelt specifikt tal. Du vælger ikke bare tilfældigt dit tal ud fra yndlingstal eller dit barns leveår, nej, systemet hævder at man skal holde øje med rækken af tal der allerede har været ude. Man skal så regne sig frem til et af de tal, der ikke har været præsenteret længe som vindertal. Dette vælger man så som sit tal og så spiller man på dette tal indtil det til sidst rammer. Systemet hævder at der ligger en iboet tendens til at et tal der ikke har været ude længe vil komme indenfor overskuelig tid. Det kan selvfølgelig diskuteres. Det gode ved systemet er selve gevinsten. Man vinder 36 gange sin indsats og rammer man sit tal forholdsvist hurtigt, så har man skabt sig et ganske fint overskud allerede, og bør derfor nok forlade bordet med det samme.

The Memory Game strategien

The Memory Game strategien minder en hel del om førnævnte One Hit Miracle Strategien. Den er baseret på en tro på at rouletten på sin helt egen måde har en vis tendens til følge et vist mønster. I One Hit Miracle strategien tror man at et tal, der ikke har være ude længe vil komme inden længe, og det samme er tilfældet i Memory Game systemet. Her skal du notere dig de seneste mange numre og derefter spille på de tal du netop IKKE har noteret dig, alene fordi man går ud fra at de tal der er kommet ud på det seneste ikke har en tendens til at dukke op igen hurtigt. Altså; man spiller på de tal som ikke har vist sig længe på rouletten. Det kan også dreje sig om de simple udfald. Hvis rød er kommet flere gange i træk, så spilles der sort i den tro at den før eller siden vil dukke op. Ligeledes spilles der ulige, hvis lige tal er dukket op i en lind strøm på det seneste.

Pivot systemet

Pivot systemet er en lidt anderledes strategi, som hævder at være et vindende roulette system der har bygger på den modsatte teori af eksempelvis The Memory Game strategien. I Memory Game strategien mener man at et tal, der ikke har været ude længe, så at sige vil være ‘på trapperne’. Derfor anbefales man i det system at spille på tal, der ikke har været spillet længe. Det forholder sig stik modsat i Pivot systemet. Her skal man sætte sig og notere en serie på eksempelvis 15 runder og skrive tallene ned, som kommer ud. Når et tal gentager sig for første gang i din observations-runde skal du skrive dette tal ned. Dette er herefter dit pivot-tal og netop det tal du skal spille på fremover. Er det eksempelvis tallet 8, skal du spille dette tal henover de næste 36 runder. Pivot systemet hævder nemlig at visse tal har en tendens til at komme oftere end andre. Så er 8 kommet ud to gange, mens du har siddet og observeret nogle runder, så mener man her at 8 har en meget større chance for at dukke op indenfor de næste 36 runder end andre tal. Man bygger dette på videnskabelige undersøgelser af roulette udfald over små sessioner på eksempelvis 36 spins. Her ser man at det er meget usandynligt at alle 36 tal på rouletten repræsenteres i disse 36 spins. Tallene kommer i stedet i klynger og gentages ofte. Man spiller så den samme indsats-størrelse 36 gange i træk på det samme tal, eller indtil at man vinder på det. Jo hurtigere tallet kommer, desto større er gevinsten.

Det bedste roulette system

 Det er svært at sætte fingeren på hvilket roulette system, man vinder bedst på. Nogle er bygget op om samme grund-idé, nogle låner lidt fra hinanden og andre står i direkte modsætning til hinanden. Helt andre kræver store indsatser og store bankrolls, mens andre ikke kræver andet end nogle håndører for at kunne holde systemet i hævd. Det hele står og falder på ens personlige smag og temperament på dagen, og selvfølgelog også på selve pengesummen, som man har til rådighed til den pågældende spille-session. Eftersom roulette-spillet er et tilfældighedsspil, så skal man være forsigtig med at hoppe på den første og bedste ‘skudsikre’ strategi, for når noget er bygget på tilfældigheder, så er det ekstremt svært at udforme en teori, der skulle kunne få styr på det kaos som en roulette nu engang repræsenterer. Men nogle systemer virker en anelse mere funderet i videnskab, men det er dog i sidste ende en smagssag for den enkelte spiller at vælge sit rette system eller strategi.